KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin anayasal haklarınızı kabul eder, bu haklara saygı gösterir ve korunması konusunda en iyi gayreti sarf eder. Veri Sorumlusu sıfatına sahip ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir.

Web sitesinin belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler “Çerez” veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu site, içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir. Yukarıda bahsedilen bilgilere ek olarak, ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ Web Sitesi ziyaretçileri genel istek, talep, şikayet ve turnuva başvurularını işletmemiz yetkililerine iletmek için belirtilen e-posta adreslerine göndermektedir.

ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın; Adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz sınırlı, ölçülü ve güvenli şekilde işlenebilmektedir:

Hakkınızda bize vereceğiniz ya da web sitesini ziyaretiniz nedeniyle toplanacak olan bilgilerle ilgili olarak ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ, sorumlu bir tutum sergileyecektir. ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ’nün bu web sitesini ziyaretiniz sırasında toplayacağı bilgileri;

(i) ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ’nün veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak,

(ii) yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlamak,

(iii) web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplamak ve/veya sağlamak, amacıyla saklayabilecek, işleyebilecek ya da aktarabilecektir. Ancak ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ açık onayınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır. Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği konusunda her zaman bilgi alma ve bilgilerinizin silinmesini talep hakkınız bulunmaktadır. ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ’nün kişisel verilere ilişkin politikası ve kişisel verilere yönelik haklarınıza dair detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki bölümleri inceleyiniz.

Bu beyan sadece ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ tarafından toplanan ve saklanan bilgiler için geçerlidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SAKLANMA VE İMHA YÖNTEMLERİ

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen, depolanan ve işlenen kişisel verileriniz, ANKARA GOLF SPOR KLÜBÜ tarafından kilitli odada ve kilitli dolaplarda fiziki dosya olarak saklanabilmektedir. Ayrıca dijital ortamda toplanan verileriniz yine dijital ortamında güvenle saklanmaktadır.

Fiziki veya dijital olarak işlenen kişisel verilerininiz kulübümüz ile hukuki ilişkinizin kesildiği tarihten itibaren kulübümüzün hukuki ve mali sorumlulukları çerçevesinde kanunda öngörülen sürelerim bitiminde imha edilmektedir. Kişisel veriniz kanunen kulübümüzün saklamakla yükümlü olmadığı nitelikte ise kulübümüzle hukuki ilişkinizin sona erdiği tarihten itibaren 6 ay içinde imha edilir.

BAĞLANTI

Kolaylık sağlamak açısından bu web sitesi içerisinde ANKARA GOLF SPOR  KULÜBÜ tarafından kontrol edilmeyen veya herhangi bir şekilde ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ ile ilintili veya ilişkili olmayan diğer web sayfalarına bağlantılar yer almaktadır. Bu doğrultuda ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ, bu sayfaların kişisel veri politikalarına, gizlilik uygulamaları veya kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamakta ve ayrıca bu sayfalarda bulunan bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya mevcut diğer materyallerin doğrulukları, bütünlükleri veya niteliklerini kontrol etmemekte veya bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Dahil ya da hariç olma durumu hiçbir şekilde ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ’nün sayfayı, sayfanın sağlayıcısını ya da sayfadaki bilgileri onayladığı anlamına gelmez.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN İSTEK VE TALEPLERİ

ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. ANKARA GOLF SPOR  KULÜBÜ, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve www.agk.org.tr adresinde bulunan formu doldurularak, formda belirtilen veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formunu doldurup imzalayarak, ıslak imzalı nüshasını bizzat kulübe veya internet sitesinde bildirilen adresimize noter kanalı ille ANKARA GOLF SPOR KULÜBÜ’ne iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu web sayfası, “Çerez” ve benzeri teknoloji bilgi toplayan araçlar kullanmaktadır. Bu web sayfasını ziyaret ederek, ilgili araçların kullanılmasını kabul etmiş oluyorsunuz. Bu kullanımı kabul etmemeniz durumunda, lütfen bu web sayfasına ziyaretinizi sonlandırınız. Bu sayfanın kullanımı, ANKARA GOLF SPOR  KULÜBÜ tarafından zorunlu kılınmış bir uygulama değildir.